Ecoplan In Medio

Vårt åtagande

Processledare, koordinatör, projektledare och facilitator är vanliga ord som beskriver vad vi gör. Ofta handlar det om uppdrag där vi stöttar för att nå resultat i samarbeten mellan privata företag, offentlig sektor och akademin. Återkommande teman är transporter, kollektivtrafik, energi och upphandling.