Färgelanda kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Färgelanda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
14. Vi genomför energieffektiviseringar
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

 

Färgelanda kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 4 och 12.