Färgelanda kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Färgelanda kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Färgelanda kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 3, 4, 8, 9, 12, 16 och 17.