Fazer Sweden AB, Fazer Kvarn

Vårt åtagande

För att nå klimatmålen inom Klimat 2030 kommer vårt främsta åtagande vara att fortsätta vårt arbete med att utveckla det hållbara jordbruket genom att ställa krav på våra spannmålsleverantörer från Västgötaslätten. Vi prioriterar närodlade, och mer hållbara produkter, samt jobbar för att minimera transportsträckorna.

Vi kommer fortsatta lansera närodlade konsumentvänliga produkter som gör det lätt för konsumenten att äta goda växtbaserade produkter som är bra för klimatet. Vi kommer kontinuerligt jobba för att reducera produktionssvinn i vår kvarn och förvalta våra biprodukter/sidoströmmar på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. Vidare kommer vi ha ett fortsatt fokus på ännu mer klimatsmarta förpackningar med så lite svinn som möjligt.