Firma Jan Bertilsson

Vårt åtagande

Inom min firma jobbar vi med skog och trähusbyggen, och strävar mot fossiloberoende. Vi har gått från vanligt skogsbruk till ekosystembaserat skogsbruk utan kalhyggen. Där återväxter vi våtmarker för långtidslagring av kol från atmosfären via trädens fotosyntes. En del död ved får ligga kvar och långtidslagras i marken. Plockhuggning av träd som är fullvuxna utan kalavverkning ger mindre utsläpp av koldioxid markens mycel och nedbruten ved bevaras. Virket används lokalt för att bygga trähus av plockhugget virke, varvid koldioxid lagras i flera hundra år. Vi använder el-fordon och el-maskiner så långt det går. Även gårdens skotare ska elektrifieras och laddas med el från gårdens solceller och andelsvindkraftverk. Husen byggs med urinseparering och som sprids i skogen efter lagring. Även i egen odling används urin på hösten för näringsrecirkulation av kväve, fosfor, kalium, magnesium, mangan, kalcium m.fl. ämnen.