Garveriet i Floda

Vårt åtagande

Vi kommer genom egna odlingar, en aquaponic-anläggning samt sökande efter livsmedel producerade utan insatsmedel och långa transporter bidra till mindre klimatutsläpp. Hela fastigheten drivs av solenergi. Lokalerna renoveras varsamt med begränsade ingrepp. Vi kommer uppmuntra tillresta att ta pendeltåget som stannar 3-400 meter från platsen. Vi kommer även syssla med wasteproduktion.