Generation Waste

Vårt åtagande

Generation Waste minskar matsvinnet i privata och offentliga kök. Med hjälp av ett enkelt och smart digitalt mätverktyg samt utbildning utvecklar vi våra kunders hållbarhetsarbete samt ökar lönsamheten.

Vårt mätverktyg är utvecklat av kockar för kockar och används redan av flera restaurangverksamheter och kommuner i regionen. Men vi vill gärna hjälpa fler med våra enkla verktyg och vi ser att här finns ett stort behov.

I vårt andra verktyg, utbildningarna, går vi igenom hela kedjan från registrering av matsvinn, menyplanering och matinköp till matlagning och nedkylning av mat. Utbildningen sker utifrån verksamhetens behov – antingen på plats eller digitalt. Målet med utbildningen är att alla som deltar ska få en bättre insikt och ökad kunskap i att reducera matsvinn i sitt dagliga arbete.

Framöver vill vi satsa på att fler ska börja mäta matsvinn och använda vårt mätverktyg, samt att fler inom branschen ska kunna ta del av våra utbildningar.