Greendesk AB

Vårt åtagande

Greendesk hjälper företag att förstå, beräkna och kommunicera produkters miljöavtryck genom konsulttjänster och utbildning.

Vi åtar oss att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet och värdekedja. Detta är tänkt att användas internt för att öka kunskap och för att kunna prioritera åtgärder för att minska framtida klimatpåverkan. Vi hoppas också att detta arbete ska kunna vara en inspiration för våra kunder och andra företag att bättre förstå och att arbeta för att minska sin egen klimatpåverkan.