Gullspångs kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Gullspångs kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

 

Gullspångs kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 20.