Energikontor Väst

Vårt åtagande

Energikontor Väst bidrar till omställningen genom att driva projekt inom ramen för hållbar utveckling med fokus på miljö och energi. Projekten syftar till att i samverkan med offentliga och privata aktörer starta upp och utveckla aktiviteter som bidrar till att nå klimatmålen.

I vår verksamhet agerar vi som en klimatförebild för andra organisationer.