Herrljunga kommun

Vårt åtagande

 

Herrljunga kommun ska verka för

  • Minskade utsläpp av koldioxid.
  • Effektiv användning av energi och bränslen.

 

Exempel på effektmål

  •  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar.
  • Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter.
  • Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig.
  • Bilpoler för både kommun och företag ska utredas.
  • Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen.
  • Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva.

 

Kommunernas klimatlöften

Herrljunga kommun har antagit 6 av Kommunernas klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Herrljunga kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 8, 14 och 16