Herrljunga kommun

Vårt åtagande

 

Herrljunga kommun ska verka för

  • Minskade utsläpp av koldioxid.
  • Effektiv användning av energi och bränslen.

 

Exempel på effektmål

  •  Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan. Planen ska behandla gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och minska klimatpåverkningar.
  • Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter.
  • Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig.
  • Bilpoler för både kommun och företag ska utredas.
  • Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen.
  • Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva.