Icebug AB

Vårt åtagande

Att vara helt klimatpositiva (produktion, transporter, lokaler och verksamhet) redan till 2020 genom att steg för steg minska negativ miljöpåverkan och klimatkompensera resten med ett överskott på 10%. Vi tänker dessutom bygga in klimatkostnad i kärnan av vår affärsmodell genom att lägga in del i grundkalkylen för våra produkter. Det tror vi har disruptiv potential och kunna bidra till att ställa om hela vår bransch till att bli hållbar. Stoppern är att inte göra förlust, men vi är redo att lägga hela vår vinst på omställningen.