Ikano Bostad

Vårt åtagande

Ikano Bostad arbetar för att vara klimatneutrala till år 2030. Vår första milstolpe är att halvera vår klimatpåverkan till år 2025. Vi har identifierat energi, material, transporter och avfall som våra största påverkansområden. Under 2020 har vi fastställt vårt nuläge och tagit fram en struktur för vad vi behöver göra för att nå vårt mål till 2030. Vi gjorde även våra första beräkningar på klimatbelastningen från våra flerbostadshus och småhus.

Gällande transporter finns det mycket miljövinster att göra och vi arbetar för att alla ska vara klimatneutrala till 2030. Vi behöver bli bättre på att planera och effektivisera transporterna och kommer att börja med att kartlägga och mäta deras klimatpåverkan. Vi har uppdaterat vår tjänstebilspolicy mot miljöbilar och erbjuder förmånscyklar. Vår resepolicy är något vi kommer att se över. Vi har satt upp mål och aktiviteter för att minska mängden avfall och öka sorteringsgraden i hela verksamheten.

I utvecklingen av nya bostadsområden har vi tagit fram en gröna designstrategi som säkerställer stödjande ekosystemtjänster. Vi arbetar även med att hitta flera funktioner för dagvattenhanering. Alla våra nya bostäder svanenmärks.