Inobi AB

Vårt åtagande

Inobi är ett kunskapsintegrerande företag i samhällsbyggnadssektorn som kombinerar analys och arkitektur. Vårt åtagande består i att aktivt driva på omställningen genom att integrera ett klimat-, resiliens- och försörjningsperspektiv i våra projekt, och genom att arbeta mot konkreta mål. I den ekoby vi bygger i egen regi i Höviksnäs på Tjörn använder vi genomgående förnyelsebara ekologiska material och byggnadsintegrerade solceller som gör att husen producerar mer energi än de köper från nätet. I andra projekt utvecklar vi systemlösningar för hyperlokala kretslopp av näringsämnen i flerbostadshus och en omfattande produktion av mat med litet fotavtryck i bostadsmiljön. Vi leder ekobygrupper i planering och genomförande av nya ekobyar och genom att integrera ett metodiskt mötesplatsperspektiv i våra projekt bidrar vi till ett samhälle med starkt socialt kapital och gemensam problemlösningsförmåga – sociala förutsättningar för en hållbar omställning.