Josefsson Sustainable Chemistry AB

Vårt åtagande

Vi jobbar med hållbar utveckling via konsultverksamhet. Vi bidrar genom att entusiasmera och utbilda och stödja företag inom detta område. Inte minst inom återvinning i allmänhet och vad det gäller plast i synnerhet. För att vi i vår region skall lyckas med våra klimatmål så måste vi arbeta brett.