KALY

Vårt åtagande

Vi är ett skogsbruksföretag som med våra fordon och maskiner även arbetar med bygg- och naturvårdsprojekt. Vårt skogsbruk är certifierat i FSC och präglas av hyggesfria metoder. Vi vidareförädlar vårt virke på ett lokalt sågverk till byggmaterial av hög kvalité, med målet att med minimalt spill binda kol från atmosfären i byggnader. Vårt brukande av skog stävar efter att bevarar den biologiska mångfalden och klimatsäkrar skogen inför framtiden. Det är viktigt för oss att de transporter och det bränsle till maskiner som är nödvändiga inom vår verksamhet är fossilfria.