Kaminsky Arkitektur

Vårt åtagande

Vi är Kjellgren Arkitektur, ett arkitektkontor som har erfarenhet av miljövänligt och energieffektivt byggande. Inom det ekologiska hållbarhetsområdet har vi arbetat – och arbetar – med projekt där det ställs höga krav på miljövänliga och cirkulära material och energieffektivitet, bland annat i form av passivhus.

Genom att skriva på Klimat 2030 är vi med i en viktig omställning, vi som arkitektkontor har ett stort ansvar då vi bidrar till den byggda miljön som idag står för en stor del av jordens koldioxidutsläpp.

För att uppnå målen försöker vi hela tiden att utvecklas och bli bättre så att vi vet att vi levererar de bästa lösningarna. Vi vill inspirera andra att ta det hållbara valet och visa att det gynnar sig, både ekonomiskt och ekologiskt.

Vi är även med i en rad forskningsprojekt och nätverk som främjar miljövänligt byggande eftersom vi tycker det är viktigt att ta del av och sprida kunskap eftersom ensam inte är stark – omställning till ett mer hållbart samhälle måste ske tillsammans.