Klädesholmen Seafood AB

Vårt åtagande

Vi vill tillgodose marknaden med produkter från ett hållbart fiske med stort fokus på sillen som klimatsmart och hälsosam råvara. Hela råvara skall användas ”Food & Feed”.

Klädesholmen Seafood vill bidraga till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle. För att nå dit arbetar vi målmedvetet med hållbarhet i hela vår verksamhet och arbetar långsiktigt för att minimera miljöpåverkan i alla våra processer. De områden vi fokuserar på är avfall, transporter, energi, förpackningar och matsvinn.

För att nå våra mål arbetar vi aktivt med att

  • Minska på vårt avfall genom bättre sortering
  • Alla medarbetare skall ha en hög miljömedvetenhet
  • Halvera transporterna av en restprodukt
  • Tillverka biogas av våra restströmmar
  • Optimera våra transporter
  • Minska matsvinnet med 50 procent
  • Vi har installerat solceller
  • Vi ökar andelen återvunnit material och andelen förnybart material i våra förpackningar