Kobb

Vårt åtagande

Vår vision är en svensk havsnäring som är pådrivande för global transformation till en hållbar värld. Kobb är primärproducent och odlar tång i egen regi. Huvuddelen av odlingen ska ske på egna riggar som installeras i närhet av den processanläggning som bolaget nyttjar. Produktionen i havet sker under vinterhalvåret och sker på så sätt i samklang med friluftsliv och andra intressen. Efterbearbetning sker i livsmedelsklassade lokaler som utnyttjas under när den ordinarie verksamheten pausar på så sätt minimerar vi klimatpåverkan i detta steget.

Världen står inför en grön omställning och Västsverige vill vara ett av de ledande områdena i denna utveckling. Storskalig tångodling kan bidra med hållbar livsmedelsförsörjning, ett friskare hav och koldioxidsänkning. Vi åtar oss att utveckla tångodling som en ny näring som ger många klimatfördelar i Västra Götaland. Vi åtar oss också att tänka på klimatavtryck och biologisk mångfald i samtliga steg. Detta innebär att vi minimerar energiuttag och köper in utrustning med litet klimatavtryck.