Lilla Edet kommun

Kommunernas klimatlöften

Lilla Edet kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn.
8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda.
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden.
26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.