Lilla Edet kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Lilla Edet kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Lilla Edets kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 10 och 16.