Lilla Edet kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Lilla Edet kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:
1. Vi har en laddplan för kommunen
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar