Mardi Gras Digital AB

Vårt åtagande

Vi är experter på digital försäljning och har vi ett omfattande erbjudande där vi samlar expertis och skräddarsyr unika lösningar för unika kunder. Bl.a. arbetar vi med våra kunder i deras kommunikation om hållbarhet. Kommunikation kring miljö och hållbarhet är en komplex fråga. De som gör fel gör oftast inte fel medvetet. De har i de flesta fall goda intentioner men inte tillräckligt på fötterna och då blir det fel. En grundregel är dock att om syftet med hållbarhetskommunikationen är att tjäna pengar kommer det aldrig att bli trovärdigt eller effektivt. Om syftet med hållbarhetsarbetet, och därmed kommunikationen, är att göra världen vi lever i bättre är förutsättningar att lyckas bättre.

För att vi skall vara trovärdiga i vårt arbete och i våra rekommendationer till våra kunder måste vi leva som vi lär. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vårt interna hållbarhetsarbete och att minska vår påverkan på miljön. Vårt mål under 2023 är att grundligt kartlägga och analysera vårt företaget klimatpåverkan så att vi kan sätta in insatser där de har störst effekt och att sätta långsiktiga mål som vi sedan följer upp. Vi bygger detta arbete inifrån och ut och integrerar våra mål i vår affärsplan.