Mariestads kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Mariestads kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Mariestads kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 16