Mariestads kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Mariestads kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

Mariestads kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 16 och 20.