Matilda Foodtech AB

Vårt åtagande

Vi kommer att utveckla lösningar för storkök och restaurang för att minska matens klimatpåverkan. Vi vill hjälpa köken att välja rätt råvaror ur ett klimathänseende samt hjälpa dem att minska svinnet. Vi vill också hjälpa köket/restaurangen att erbjuda sina kunder val och att försöka påverka dem att göra det klimatsmarta valet (nudging). Våra värdeord är Hälsa, Hållbarhet och Innovation vilket kommer innebära en strävan att hitta nya innovativa lösningar för att öka hälsa och hållbarhet.