MBC Sweden AB

Vårt åtagande

MBC Sweden AB jobbar med innovationsutveckling inom fossilfria system, import av utvalda delar och handel med system. Vi har bland annat ett projekt på gång som handlar om att ta fram gratis soldrivna laddstationer för elfordon.