Medborgarskolan Region Väst

Vårt åtagande

Medborgarskolans arbete styrs av våra tre hållbarhetslöften:

  • Vi ska utgå från samhällets behov
  • Vi ska vara en schysst organisation
  • Vi ska inspirera vår omvärld

Medborgarskolan Region Väst åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att:

  • Som studieförbund är vår största möjlighet till påverkan att bidra till att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor i samhället, både i den verksamhet vi själva anordnar och genom att samverka med andra aktörer.
  • Bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt samt att arbeta med ständiga förbättringar av vår egen påverkan på klimatet. Exempelvis genom energibesparingsåtgärder i våra egna lokaler, välja miljömärkt el, resa klimatsmart (gå, cykla, resa kollektivt, samåka), skapa möjlighet till att delta i vår verksamhet på distans och arbeta med miljöprojekt inom Grön Flagg i våra förskolor samt grundskola. Medborgarskolan Region Väst är miljödiplomerade enligt kriterierna för Svensk Miljöbas.
  • Sprida kännedomen om Klimat 2030 i våra kanaler som t e x vid föreläsningar och andra event, sociala medier och nyhetsbrev.