Medborgarskolan Region Väst

Vårt åtagande

Medborgarskolans arbete styrs av våra tre hållbarhetslöften:

  • Vi ska utgå från samhällets behov
  • Vi ska vara en schysst organisation
  • Vi ska inspirera vår omvärld

Medborgarskolan Region Väst åtar sig att bidra till Klimat 2030 genom att:

  • Som studieförbund är vår största möjlighet till påverkan att bidra till att sprida kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor i samhället, både i den verksamhet vi själva anordnar och genom att samverka med andra aktörer.
  • Bedriva verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt samt att arbeta med ständiga förbättringar av vår egen påverkan på klimatet. Exempelvis genom energibesparingsåtgärder i våra egna lokaler, välja miljömärkt el, resa klimatsmart (gå, cykla, resa kollektivt, samåka), skapa möjlighet till att delta i vår verksamhet på distans och arbeta med miljöprojekt inom Grön Flagg i våra förskolor samt grundskola. Medborgarskolan Region Väst är miljödiplomerade enligt kriterierna för Svensk Miljöbas.
  • Sprida kännedomen om Klimat 2030 i våra kanaler som t e x vid föreläsningar och andra event, sociala medier och nyhetsbrev.

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.