Molekylverkstan

Vårt åtagande

Vi åtar oss att
1) Öka barns och ungdomars kunskap, intresse och nyfikenhet för matematik och naturvetenskap med fokus på kemi.
2) Öka allmänhetens kunskap om kemiföretagens och deras produkters betydelse.
3) Mötesplats för hållbar utveckling.

Detta gör vi på olika sätt. Genom utbildning av elever och lärare och genom att delta i olika samarbetsprojekt inom hållbar utveckling.
Genom att Delta i och vara aktiva i projekt och kommunikationsinsatser för ökad plastinsamling och plaståtervinning. Vi åtar oss att i vår utställning visa på goda exempel på Kemiföretagen i Stenungsunds slutprodukter samt hur de verkar för en hållbar framtid.