Omställning Ale

Vårt åtagande

Vi är en omställningsgrupp i Ale som vill öka produktionen av mat lokalt genom att fler odlar i sin trädgård och att vi odlar tillsammans. Vi vill öka den lokala resiliensen och skapa beredskap. Vårt åtagande är att jobba för lokal matförsörjning.