Omställning Mariestad

Vårt åtagande

Vi arbetar ideellt och ger stöd åt organisationer som vill kraftsamla i ett lokalt övergripande nätverk för omställning, kallat Mariestad Ställer Om. Vi i Omställning Mariestad anser att omställningen eftersträvar att uppfylla FN:s Agenda 2030 i allmänhet och att uppnå klimatsmart samhälle i synnerhet. Tillsammans med Mariestad Ställer Om hoppas vi kunna skapa extra mycket uppmärksamhet kring omställning, så att Mariestads befolkning passerar omställningens sociala ”tipping point” så snart som möjligt. Vi själva kommer bland annat att dela ut informationsmaterial från den regionala kraftsamlingen (Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om) såsom broschyrer.