Out of Ocean

Vårt åtagande

Out of Ocean tillverkar produkter av återvunnen plast från havet. Syftet är att visa på att det finns ett värde i detta avfall och bidra till en mer hållbar konsumtion. Vår designprocess genomsyras av ett cirkulärt tänkande i både materialval och produktion. Vi vill genom vårt arbete bidra till ett renare hav. Framåt kommer vi fokusera vårt arbete för att öka värdet på detta plastavfall för att inspirera andra att använda befintliga resurser istället för att producera nytt.