Partille kommun

Kommunernas klimatlöften

Partille kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Partille kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 7.