Preem AB

Vårt åtagande

Preems vision är att leda omställningen mot ett hållbart samhälle. Ett av våra viktigaste mål är att öka produktionen av biodrivmedel som passar i dagens och morgondagens fordonsflotta, förnybar diesel och förnybar bensin. Vårt mål är att år 2030 tillverka minst 3 000 000 M3 förnybara drivmedel.