Reclaimd

Vårt åtagande

Vårt mål är att hjälpa fastighetsägare att öka sitt återbruk genom konsultation avseende att sätta återbruksmål, börja arbeta med internt återbruk samt försäljning och inköp av begagnat material.  Vi vill använda Klimat 2030 för att nå ut mer och till fler med vårt återbruksbudskap och att hitta fler samarbetspartners och samarbetsprojekt, inom återbruk, i regionen.