Regionteater Väst

Vårt åtagande

Vi jobbar strategiskt med vår miljöpåverkan och miljöarbetet drivs och initieras av all personal på Regionteater Väst. Vi prioriterar klimatsmarta val i det dagliga produktionsarbetet och ställer höga hållbarhetskrav vid upphandlingar, val av leverantörer och vid inköp, bland annat genom att se till en produkts hela cykel, från tillverkning till återvinning. Ett mål är att i större utsträckning återanvända/uppdatera scenografi, rekvisita och kostym från tidigare produktioner samt jobba uteslutande med miljömässigt hållbara materialval. En annan ambition är att i framtiden använda mer miljövänliga alternativ för våra turnéer och transporter.

Med utgångspunkt i FNs 17 hållbarhetsmål strävar vi ständigt efter att stärka hållbarhetsbegreppet inom verksamheten och aktivt bidra till en fossilfri region 2030.