Skövde Energi AB

Vårt åtagande

Miljö och hållbarhet är två av våra ledord för verksamheten. All energiproduktion påverkar miljön men vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön.

I Sverige är fjärrvärme ett viktigt bidrag i omställningen till hållbar och förnybar energiförsörjning. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat. Fjärrvärmen är en uppvärmningsform som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad, t.ex spillvärme från industrin, energi från avfall och rester vid skogsavverkning. Vidare är fjärrvärmen resurssnål, ger låga förluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i en egen panna. Dessutom är det driftsäkert och bekvämt.

Vi utbildar och informerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. Samtliga anställda vid Skövde Energi har genomgått en grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum i Göteborg.

Vi bedriver aktiv miljöinformation riktad till både vuxna och skolelever i regionen genom studiebesök på våra anläggningar. Vi har även ett antal internationella besök och medverkar i internationella miljökonferenser.

Vi skriver under för att bidra till ett hållbart samhälle.