Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst

Vårt åtagande

Som studieförbund ser vi oss som en viktig aktör i miljö- och hållbarhetsarbetet. Vår största möjlighet till påverkan ligger inom utbildning/ folkbildning – där vi redan idag fokuserar på omställning och odling. Klimat 2030 ligger helt i linje med ett stort utvecklingsprojekt vi har startat inom Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, det ligger också helt i linje med vår Verksamhetsplan för 2021-2023 samt Studiefrämjandet i sin helhet som ser miljö- och hållbarhetsfrågorna som vårt viktiga fokus- och målområde. Vi kommer inom ramen av de närmsta tre åren genomföra flera åtgärder och satsningar. Bland annat utbildningar, både intern och externt. Vi kommer även genomföra flera föreläsningar, event och workshop i ämnet i hela regionen tillsammans med våra lokalavdelningar som är verksamma i Västra Götalands samtliga 49 kommuner.

Vi strävar efter att servera mer vegetariskt och närodlat vid våra evenemang. Gällande transporter har vi som riktlinje att i första hand åka kollektivt och vi flyger inte i tjänsten. När det gäller inköp tänker vi så ekologist vi kan. Vi kommer att ta fram ännu tydligare riktlinjer för våra resor, mat osv.

Vårt riksförbund arbetar just nu med en strategi 2131 som ska fastställas att gälla i frågan framgent och som kommer vägleda och bidra med ytterligare insatser. Därutöver har vi flera medlemsorganisationer, som t ex Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet m fl som är en del och samverkanspart i vårt utvecklingsarbete. Självklart vill vi skriva på och vara en del av denna viktiga fråga i Västra Götaland!