Svenljunga kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Svenljunga kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi installerar solenergi