Svenljunga kommun

Vårt åtagande

Svenljunga kommun har under två perioder arbetat med klimatlöften. Löftena har varit en bra språngbräda för att komma igång och belysa miljöarbetet i vår kommun. Klimat 2030 genomsyrar kommunens hållbarhetsarbete i stort som smått.

Svenljunga arbetar med flera strategiska dokument och målsättningar för att ytterligare accelerera arbetet med att minska våra klimatutsläpp. Exempelvis har vi en strategi för laddinfrastruktur och regler för klimatsmarta resor och fordon. Arbetet med att ta fram en energiplan är igång där målen ska utgå från kommunens vision, fullmäktigemål och Klimat2030.

År 2021 antog vi avfallsplanen Mot en cirkulär och hållbar framtid och här följer ett urval av de mål som vi ämnar nå till 2030, alla mål återfinns i avfallsplanen;

  • Minska matsvinnet i kommunens verksamheter
  • Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska
  • Öka andelen möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat
  • Höja livslängden på arbetskläder i kommunens verksamheter
  • Öka andelen hållbara och effektiva avfallstransporter i kommunens regi

För att lära sig mer om Svenljungas mål- och hållbarhetsarbete hänvisas till kommunens hemsida.