Svenljunga kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Svenljunga kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Svenljunga kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 12, 16, 17, 19 och 20.