SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Vårt åtagande

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, är en forsknings- och utbildningsstiftelse som affärsutvecklar, utbildar i cirkulär design, föreläser och sprider forskning inom ekodesign och hållbarhetsfrågor. SVID arbetar mot en hållbar samhällsutveckling genom design och har implementerat målsättningarna i Agenda 2030 i hela verksamhetsplaneringen och i målsättningarna för stiftelsens arbete.

Då design utgör upp till 80 procent av produkters miljöpåverkan är designfasen avgörande i vår omställning. Vårt mål är att via olika insatser påskynda denna kunskap så att cirkulär design blir den nya normen inom både utbildningsväsendet såväl som yrkesutövande. Cirkulär design ska bli grunden för arbete och samhälle där produktion, service och sociala sammanhang hänger samman i ett hållbart system.

För att orsaka så litet klimatavtryck som möjligt har vi policys för hur vi på SVID bedriver vår verksamhet. Möten sker till stor del online och vid resor görs dessa i första hand med tåg. Vi ser om våra inventarier för att uppgradera, laga eller köpa återbrukat och kost som serveras vid sammankomster där SVID är avsändare är alltid växtbaserade.