Swedish Algae Factory

Vårt åtagande

Vår VD kommer sitta med i Klimatråd Västra Götaland som verkar för att skapa ett mer hållbart Västsverige. Swedish Algae Factory bidrar även till att mer hållbara och effektiva produkter produceras i en process där koldioxid absorberas och fosfor och kväve återvinns.