Tranemo kommun

Kommunernas klimatlöften

Tranemo kommun har antagit 8 av Kommunernas klimatlöften

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Tranemo kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 13, 16 och 17.