Tranemo kommun

Kommunernas klimatlöften

Tranemo kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi installerar solenergi