Trollhättan kommun

Vårt åtagande

Vårt åtagande finns med i Trollhättans Stads Energiplan 2012 som antogs av Kommunfullmäktige 2012-06-25. Målet kvarstår i Energiplan 2018 som antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-25. Där fastställs att energimålet är att Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag, ska vara fossilbränslefria till år 2020.

 

Kommunernas klimatlöften

Trollhättan kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Trollhättans kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18 och 19.