Trollhättan kommun

Vårt åtagande

Vårt åtagande finns med i Trollhättans Stads Energiplan 2012 som antogs av Kommunfullmäktige 2012-06-25. Målet kvarstår i Energiplan 2018 som antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-25. Där fastställs att energimålet är att Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag, ska vara fossilbränslefria till år 2020.

 

Kommunernas klimatlöften

Trollhättan kommun har antagit 8 av Kommunernas klimatlöften

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Trollhättans Stad har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 3, 4, 7, 14, 16, 17 och 19.