Trollhättan kommun

Vårt åtagande

Vårt åtagande finns med i Trollhättans Stads Energiplan 2012 som antogs av Kommunfullmäktige 2012-06-25. Målet kvarstår i Energiplan 2018 som antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-25. Där fastställs att energimålet är att Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag, ska vara fossilbränslefria till år 2020.