Ulricehamns kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Ulricehamns kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Ulricehamns kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 12 och 13.