Centrum för hållbar stadsutveckling – Urban Futures

Vårt åtagande

Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland. Samtliga aktiviteter inom centrumet syftar till att främja att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser. Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter som representerar både akademi och praktik: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden. Våra fokusområden är: En rättvis klimatomställning: utmaningar och möjligheter, samt Organisering och styrning för en hållbar urban utveckling.