Vänersborgs kommun

Kommunernas klimatlöften

Vänersborgs kommun har antagit 9 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vänersborgs kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 5, 7, 10, 14, 16 och 17.