Vänersborgs kommun

Kommunernas klimatlöften

Vänersborgs kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
18. Vi har en koldioxidbudget
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Vänersborgs kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöfte: 5.