Vårgårda kommun

Vårt åtagande

Vårgårda arbetar med alla fokusområden utifrån olika arbetssätt, framför allt genom Klimatplanering och Attraktiva samhällen.

Vårgårdas åtaganden är följande:

  • Kommunkoncernen har en fossiloberoende fordonspark år 2020.
  • För samhällsbetalda resor ska krav ställas på att fordonen ska drivas med gas.
  • Aktivt arbete med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljö- och klimatsmarta.
  • Främja hållbart lantbruk genom mål om ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel (mätt i kronor) ska för år 2018 minst vara 31 % i den kommunala förvaltningen.
  • Aktivt arbete för ökad andel närproducerade och svenska livsmedel samt att livsmedelsinköpen kontinuerligt blir mer säsongs- och klimatanpassade.
  • Genom livsmedelsupphandling se till att endast svenskt färskt kött och chark erbjuds för inköp.
  • Hållbar samhällsplanering genom exempelvis beakta energieffektivitet vid all fysisk planering.
  • El till de kommunala verksamheterna ska endast komma från sol, vind och vatten.

Åtagandena är från beslut i kommunstyrelsen 2017-12-20 §285.