VÄRT

Vårt åtagande

Självklart vill vi stötta arbetet med att minska, begränsa och förändra de system som leder till svinn. Det är en stor hållbar omställning vi står inför och den måste vi gemensamt sträva mot i privat, offentlig verksamhet ihop med företagen och allmänheten.

Vi utbildar människor i hållbarhet för att förbereda dem på den hållbara omställningen vårt samhälle kräver av oss. Vi använde matsvinn för att belysa kritiska element och ta genvägar tillsammans för att förstå vad cirkulär ekonomi och svinnfria alternativ faktiskt kan vara i verkligheten, inte bara i teorin. Men vi riktar oss till alla möjliga verksamheter och kompetenser, inte bara matintresserade! För oss är hållbarhet är ett tänk och en helhet.