Vattenfall AB, Värme Sverige

Vårt åtagande

Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. Här har energibranschen en jättestor roll att spela. Stora problem kräver stora lösningar.

Vattenfall har ytterligare skärpt sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp. De nya målen har satts för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader och har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

För att lyckas måste vi själva först bli helt fossilfria och ställa om hur vi producerar energi. Men det räcker inte. Därför bidrar vi på alla sätt vi kan för att våra kunder och andra delar av samhället också ska kunna bli fossilfria. Vi söker ständigt efter nya sätt att skapa förutsättningar för att våra barn ska kunna leva fossilfritt som vuxna.

Vi investerar många miljarder kronor de kommande åren på bland annat sol, vind och andra förnybara energikällor. Vi bygger också norra Europas största nätverk av laddstationer för att påskynda övergången till elfordon. Vi vill även hjälpa industrin att sänka sina koldioxidutsläpp.

Tillsammans skapar vi framtidens uppvärmning – en central del av det cirkulära energilandskapet där återvunna och förnybara energikällor säkrar en klimatsmart stad och ett bekvämt liv för våra kunder.