Vattenfall AB, Värme Sverige

Vårt åtagande

Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. För att begränsa jordens uppvärmning till två grader krävs att vi inte släpper ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet. Här har energibranschen en jättestor roll att spela. Stora problem kräver stora lösningar.

För att lyckas måste vi själva först bli helt fossilfria och ställa om hur vi producerar energi. Men det räcker inte. Därför bidrar vi på alla sätt vi kan för att våra kunder och andra delar av samhället också ska kunna bli fossilfria. Vi söker ständigt efter nya sätt att skapa förutsättningar för att våra barn ska kunna leva fossilfritt som vuxna.

Vi investerar många miljarder kronor de kommande åren på bland annat sol, vind och andra förnybara energikällor. Vi bygger också norra Europas största nätverk av laddstationer för att påskynda övergången till elfordon. Vi vill även hjälpa industrin att sänka sina koldioxidutsläpp. Det gör vi bland annat i våra projekt Hybrit och CemZero.

Tillsammans skapar vi framtidens uppvärmning och integrerade energilösningar där återvunna och förnybara energikällor säkrar en klimatsmart stad och ett bekvämt liv för våra kunder. Vi erbjuder energieffektiv fjärrvärme, integrerad energiåtervinning och flexibla decentraliserade energilösningar. Detta är bara några av de förändringar som pågår.