Vristulvens Fiskevårdsområde

Vårt åtagande

Vi är ett fiskevårdsområde som ger allmänheten möjlighet att fiska i sjön Vristulven med fiskekort. Områdets tillsynspersoner är instruerade att tacka de fiskekortsköpare som ror eller använder elmotorer på båtarna i stället för bensindrivna motorer. Området deltar även i olika aktiviteter för att stödja närturism/hemester. För att delägarna ska använda fler eldrivna båtmotorer så betalar området en ersättning för de elmotorer som delägarna köper.