Klimatrådet

kr3.jpg

I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från bland annat näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Rådets roll är att utgöra en samlande kraft och röst för kraftsamlingen Klimat 2030. Rollen innefattar även att synliggöra Västra Götalands klimatarbete och föra upp frågor av betydelse på nationell och internationell nivå.

Klimatrådet består av:

 • Sofie Allert, VD Swedish Algae Factory
 • Stefan Bengtsson, rektor Chalmers
 • Björn Broström, rektor Borås Högskola
 • Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund
 • Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län
 • Ulf Kamne, kommunalråd Göteborg stad
 • Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
 • Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
 • Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo Group
 • Jonathan Naraine, The Foodprint Lab
 • Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem
 • Pia Sandvik, VD RISE
 • Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande leder arbetet i rådet.

”Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet.”
– Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

”Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen. Att vi nu intensifierar arbetet med att bli en fossilberoende region innebär att förutsättningarna för det ökar.”
– Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen.

Klimatråd Västra Götaland lanserades 26 oktober 2017 under konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige”

Se filmklipp från när klimatrådet lanserades