Klimatrådet

kr2019-bred.jpg

Klimatråd Västra Götaland är en del av kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och ska samla det regionala ledarskapet för klimatomställningen.

I Klimatråd Västra Götaland samlas ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer. Syftet är att rådet ska utgöra en samlande kraft och en stark gemensam röst som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå.

Klimatrådet består av:

 • Sofie Allert, VD Swedish Algae Factory
 • Stefan Bengtsson, rektor Chalmers
 • Martin Carling, ordförande Fyrbodals kommunalförbund
 • Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län
 • Malin Hallin, chef hållbar utveckling, Preem
 • Fredrik Hellman, Environmental Sustainability & Compliance, Astra Zeneca
 • Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
 • Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
 • Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvo Group
 • Jonathan Naraine, The Foodprint Lab
 • Pia Sandvik, VD RISE
 • Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande leder arbetet i rådet.

 

”Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet.”
– Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

”Vi ska ta en ledande roll och se till att klimatomställningen i Västra Götaland bland annat stärker affärsmöjligheterna och skapar nya arbetstillfällen. Att vi nu intensifierar arbetet med att bli en fossiloberoende region innebär att förutsättningarna för det ökar.”
– Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen.

 

Klimatrådet i debattartikel i GT i februari 2018

”Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030”

 

Klimatrådet i debattartikel i Aktuell hållbarhet i juli 2018

”Sverige måste införa mål för konsumtionsutsläpp”

 

Klimatråd Västra Götaland lanserades 26 oktober 2017 under konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige”

 

Se filmklipp från när klimatrådet lanserades

Delar av Klimatråd Västra Götaland tillsammans med konsumtionsminister Per Bolund i Almedalen 2018.