11 februari: nätverksträff med Cirkulär kommun

Välkomna på Cirkulär kommuns nätverksträff med temat riktlinjer och policys!

Cirkulär kommun är ett västsvenskt nätverk som syftar till att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Under uppstartsträffen den 24 november röstades riktlinjer och policys fram som den främsta möjliggöraren för att skapa mer cirkulära flöden. Vi kommer därför inleda den första träffen med detta tema.

När: 11 februari klockan 9:00 -11:30
Var: Via Zoom
Anmälan: Sista anmälningsdag är 8 februari. Anmäl dig här

Program

8:40  Zoom-rummet öppnar och ni har möjlighet att logga in och testa teknik

9:00  Inledning följt av externa talare

Basinredning inom förskolan och ramavtal för återbruk och rekonditionering
Emma Börjesson, projektledare Miljöförvaltningen Malmö Stad Berättar om hur förskoleförvaltningen har tagit framriktlinjer för basinredning och hur de genom ett ramavtal för återbruk och rekonditionering av möbler skapat ökade möjligheter för att cirkulära möbler inom Malmö Stad.

Organisation, ansvar och ekonomi för att hantera cirkulärflöden
Magnus Sandberg, Senior projektledare och Erik Gunnarson, Controller Regionservice Västra Götalands Regionen presenterar ett nytt förslag som tagits fram inom VGR för att möjliggöra cirkulära möbelflöden.

Skaraborgs offentliga inredningsupphandlings AB
Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling vid Skaraborgs kommunalförbund, kommer att presentera förslag på hur kommunerna kan samverka kring att upphandla möbler i syfte att få till stånd cirkulära möbelflöden, högre kvalitet och mindre kostnader.

10:15  Workshop
Under workshopen kommer vi arbeta i mindre grupper där ni har möjlighet att välja om ni vill diskutera möbler eller arbetskläder/textil. Vi kommer att diskutera riktlinjer och policys utifrån nedan områden:

  • Organisation
  • Anskaffning
  • Innehav
  • Avskaffning

11:15  Avslut och summering

Förbered er gärna genom att undersöka hur ni hanterar dessa frågor idag. Finns det redan nu mål, riktlinjer och policys som kan kopplas till området.Bjud gärna med andra relevanta personer från er organisation för att få ut mer av workshopen.

 

Om du har frågor, kontakta Josefine Persson josefine.persson@hb.se

 

Sista anmälningsdag är 8 februari. Anmäl dig här

 

Nätverket organiseras av Circular Hub via Science Park Borås med stöd av Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund. Arbetet sker inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.