Årskonferens om bioinnovation

Prisutdelning av priset Vinnväxt

 

Årets konferens med Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Bioinnovation hölls på Chalmers i Göteborg. Flera olika föreläsare och parallella arbetsgrupper inspirerade under dagen som avslutades med prisutdelning.

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns merparten av raffinaderikapaciteten och Sveriges största kemiindustrikluster.

– Det är jätteroligt att det finns ett så stort intresse för bioekonomi i Västsverige, säger Caroline Löfgren från Johanneberg Science Park som är samordnare för satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” inom Klimat 2030.

I samband med årskonferensen uppmärksammandes satsningen Klimatledande processindustri som blev en av vinnarna i Vinnovas tävling Vinnväxt 2018. Vinnväxt är en tävling där regionala innovationsinitiativ kan få långsiktig finansiering. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

Satsningen på klimatledande processindustri involverar hela Västsvenska Kemi- och Materialklustret med ett 40-tal medlemmar från akademi, industri och offentlig sektor som alla har omställningen till fossiloberoende och en cirkulär samhällsekonomi högt upp på sina agendor.

Konkret innebär satsningen att aktörerna ska kraftsamla kring att bland annat etablera ett returraffinaderi för återvinning av plast, etablera en produktionsanläggning baserad på förnybar råvara, förbättra användningen av skogsråvara och öka resurseffektivitet med hjälp av digitalisering.

– Den här satsningen stärker vårt fokusområde ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster” som är en viktig del av klimatarbetet i Västra Götaland genom Klimat 2030, säger Tula Ekengren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens miljöavdelning.

Läs mer

Läs mer om Klimatledande processindustri