Den (svinn)smarta måltiden!

Välkommen till en träff där vi delar tips, råd och goda exempel för minskandet av matsvinn inom offentliga måltidsverksamheter.

Vi lyfter metoder för att stärka matsvinnsåtgärder i det offentliga köket och sätt att förankra matsvinnsarbetet hos personalen. Vi gör också nedslag i kommuner i Västra Götaland som antagit klimatlöftet kring matsvinn inom kraftsamlingen Klimat 2030. Du som deltar bjuds in till samtal och erfarenhetsutbyte i mindre grupper innan avslutande gruppdiskussion.

Gästmedverkande från måltidsverksamheter runtomkring i landet berättar om kreativa strategier för att tackla matsvinnet.

Tema: minskat matsvinn

Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut dagen innan.

Målgrupp: Kostchefer, måltidsutvecklare, kockar, måltidspersonal,

hem -och konsumentkunskapslärare

Kontakt: Maria Nehme O’Neill, maria.nehme.oneill@ri.se, 010 722 32 01

Arrangör: Skolmatskademin, Måltid Sverige, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

 

Anmäl dig här

 

Kontakt

Samordnare för satsning  ”Minskat matsvinn”:
Maria Nehme O’Neill, RISE Research Institutes of Sweden
maria.nehme.oneill@ri.se, 010-7223201